מועדון פיס אושיות, רחובות

מועדון פיס אושיות, רחובות

מתנ''ס אושיות, רח' החבורה 20
מיקוד: 
76581
טלפון: 
08-9377700 , 08-9377718
שעות פעילות המשרד: 
בימים ב' ד' בשעות 9:00-12:00 בימים א-ה בשעות 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
א', ג' 09:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
25
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
עברית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)