מועדון עמק (אמונה), רחובות

מועדון עמק (אמונה), רחובות

רח' הרצל 148
מיקוד: 
76264
טלפון: 
08-9491960, 08-9467293
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ו' שעות שונות ע''פי תוכנית קבועה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
200
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1972
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים