מועדון עמך ב' לניצולי שואה, בית צבי, חדרה

מועדון עמך ב' לניצולי שואה, בית צבי, חדרה

ליובין 1 פינת אחד העם 14
מיקוד: 
38401
טלפון: 
04-6226113
פקס: 
04-6248623

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
פעילות חברתית/פנאי
קבוצת תמיכה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
דור ביניים/ניצולי שואה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
רכז/ת