מועדון עיסוקי לקשיש ע''ש כהן, אשדוד

מועדון עיסוקי לקשיש ע''ש כהן, אשדוד

רח' הרב קוק 4
מיקוד: 
77271
טלפון: 
08-8569677
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 07:00-15:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 07:00-11:00 ; 11:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
התעמלות
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
130
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות עובד סוציאלי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)