מועדון עיסוקי ''זהב'' ליוצאי אתיופיה, אשדוד

מועדון עיסוקי ''זהב'' ליוצאי אתיופיה, אשדוד

אזור ו', רח' שלמה בן יוסף 3
מיקוד: 
77560
טלפון: 
08-8551615
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 07:30-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
2000
שפות: 
דוברי אמהרית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים