מועדון עולים, פסגת-זאב, ירושלים

מועדון עולים, פסגת-זאב, ירושלים

מרכז ויצ''ו, רח' פזנר 1
מיקוד: 
97552
טלפון: 
02-5835705 , 02-5835704
פקס: 
02-6562545
שעות פעילות המשרד: 
אין
זמן מתן שרות: 
א',ג',ד' 09:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
ביקורי בית/מעקב
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
45
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)