מועדון עולים קשישים עולים למקבץ דיור '' אשדוד ביץ'''

מועדון עולים קשישים עולים למקבץ דיור '' אשדוד ביץ'''

רח' הטיילת 5
מיקוד: 
77520
טלפון: 
08-8520387
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ו' 08:00-12:00, א'-ה' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
משרד ממשלתי
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
165
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
לא ידוע
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)