מועדון עולי אתיופיה במילצ'ן, רחובות

מועדון עולי אתיופיה במילצ'ן, רחובות

בנין פיס, רח' יצחק יעקבי
מיקוד: 
76661
טלפון: 
08-9392676, 08-9392669
זמן מתן שרות: 
ב', ד' 09:00-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
טיולים
מסיבות
מספרה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אמהרית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)