מועדון סתיו הזהב, עומר

מועדון סתיו הזהב, עומר

רח' הדר
מיקוד: 
84965
טלפון: 
08-6291188 , 08-6291189
פקס: 
08-6291110
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 9:00-13:00 משרד בבית המוסיקה
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 9:30-12:00 פעילות חוגים בשעות אחה''צ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות בתשלום נוסף
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
40
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
בעית נגישות אחרת
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים