מועדון נעמת לפנסיונרים, גבעת-עדה

מועדון נעמת לפנסיונרים, גבעת-עדה

רח חי, שכונת עמידר
מיקוד: 
37808
טלפון: 
04-6380006 ,04-6388108
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-13:00
זמן מתן שרות: 
א'ג'ד' 9:00-11:00 בימים ב'ה' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
נעמת
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1974
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)