מועדון נכים ליוצאי חבר העמים, אשדוד

מועדון נכים ליוצאי חבר העמים, אשדוד

איזור ח', רח' הסייפן 5
מיקוד: 
77430
טלפון: 
08-8659761
זמן מתן שרות: 
א'ב'ה' 15:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)