מועדון נווה חיים, חדרה

מועדון נווה חיים, חדרה

רח' בילינסון, בית שרה
מיקוד: 
38443
טלפון: 
04-6303367/8 מחלקה לשירותים חב'
שעות פעילות המשרד: 
משרד מחלקת הרווחה 8:00-15:00 בימים א-ה
זמן מתן שרות: 
ימים ב'-ה' 09:00-11:00 יום ד' 11:00-13:00, 09:00-10:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
נעמת
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הרווחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
הערות: 
א',ג' 09:00-11:00