מועדון נוה נוף, לוד

מועדון נוה נוף, לוד

רח' רותם 9
מיקוד: 
71404
טלפון: 
08-9279931
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות היום
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 8:00-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מתנדבים