מועדון מרכז יום ט', באר-שבע

מועדון מרכז יום ט', באר-שבע

במרכז היום, רח' עין גדי 2
מיקוד: 
84810
טלפון: 
08-6437191
שעות פעילות המשרד: 
א-ה (בשעות מרכז היום) 8:00-14:00, א-ה בשעות 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 15:30-19:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול מונע
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
מרפאת שיניים
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
110
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים