מועדון מקבצי דיור, כרמיאל

מועדון מקבצי דיור, כרמיאל

שכונת רבין
מיקוד: 
21601
טלפון: 
04-9987887
זמן מתן שרות: 
ימים א',ב',ד' 8:00-14:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
300
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
130
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
160
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
2009
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים