מועדון מבקיעים

מועדון מבקיעים

ד.נ. חוף אשקלון
מיקוד: 
79125
טלפון: 
08-6739861, בבית הרכזת
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א'ב'ג'ד' בשעות 7:30-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
חוגים
טיולים
מועדון
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1979
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)