מועדון ''לשם'' ליוצאי אתיופיה במתנ''ס תקוותינו , אשדוד

מועדון ''לשם'' ליוצאי אתיופיה במתנ''ס תקוותינו , אשדוד

איזור ב', רח' יצחק שדה 8
מיקוד: 
77100
טלפון: 
08-8569543
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אמהרית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)