מועדון לקשיש, פקיעין

מועדון לקשיש, פקיעין

מועצה מקומית,המחלקה לשרותים חברתיים, ת.ד. 83
מיקוד: 
24914
טלפון: 
04-9976102;טל' במחלקה), 04-9571723
זמן מתן שרות: 
בימים ב-ה ושבת בשעות 8:30-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף סמלי
משחקייה
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף סמלי
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
160
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)