מועדון לקשיש, עין-מאהל

מועדון לקשיש, עין-מאהל

המחלקה לשרותים חברתיים
מיקוד: 
17902
טלפון: 
04-6450750
פקס: 
04-6469525
שעות פעילות המשרד: 
ב'-ה',שבת 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
בכל הימים 9:00-17:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)