מועדון לקשיש, כפר-יאסיף

מועדון לקשיש, כפר-יאסיף

מועצה מקומית הלשכה לשירותים חברתיים
מיקוד: 
24908
טלפון: 
04-9968492,04-9966055
פקס: 
04-9968496
זמן מתן שרות: 
בכל הימים מועדון גברים בשעות 8:00-12:00 בימי ב' מועדון נשים 14:00-18:00, ד',ה' 16:00-18:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים