מועדון לקשיש, בועיינה-נוג'ידאת

מועדון לקשיש, בועיינה-נוג'ידאת

המחלקה לשרותים חברתיים
מיקוד: 
16924
טלפון: 
04-6730522
פקס: 
04-6730301
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
כל ימי השבוע חוץ משישי בשעות 8:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
משחקייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדים סוציאליים