מועדון לקשיש כוכב יאיר

מועדון לקשיש כוכב יאיר

מתנ''ס, מרכז מסחרי
מיקוד: 
44864
טלפון: 
09-7493225
זמן מתן שרות: 
יום ב' 9:30-11:30 יום ג' מ-20:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים