מועדון כביסה לקשישות, אום אל פחם

מועדון כביסה לקשישות, אום אל פחם

שכונת מחמיד גברין
מיקוד: 
30010
טלפון: 
04-6317622
זמן מתן שרות: 
שבת-ה' 8:00-13:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
חנות יד שנייה במחירים מסובסדים
טיולים
טיפול מונע
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מתנדבים