מועדון יקותיאל אדם תעסוקה, אור-יהודה

מועדון יקותיאל אדם תעסוקה, אור-יהודה

ת.ד 742
מיקוד: 
60373
טלפון: 
03-6454657, 03-5337540
פקס: 
03-6340405
שעות פעילות המשרד: 
שעות משרד מרכז היום
זמן מתן שרות: 
ימים א-ה 7:30-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
תלם-תעסוקה למבוגרים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
28
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים