מועדון יוצאי אמריקה הלאטינית, אשדוד

מועדון יוצאי אמריקה הלאטינית, אשדוד

רח' ההסתדרות 8
מיקוד: 
77241
טלפון: 
08-8528521
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 16:30-20:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
האגודה למען הזקן
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים