מועדון טופז ותיקים במתנ''ס בית לברון, אשדוד

מועדון טופז ותיקים במתנ''ס בית לברון, אשדוד

במתנ''ס בית לברון, רח' נתן אלבז, איזור ו
מיקוד: 
77100
טלפון: 
08-8555834
פקס: 
08-8657544
זמן מתן שרות: 
א-ה 15:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
משחקייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי צרפתית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)