מועדון חברתי סלע, נתניה

מועדון חברתי סלע, נתניה

רח' ברק 14, שיכון סלע
מיקוד: 
42236
טלפון: 
09-8871801,
פקס: 
09-8338511
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה' 14:00 - 07:30
זמן מתן שרות: 
א-ה 7:45-14:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הרווחה, השירות לזקן
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
דיור זמני/נופשון (RESPITE SERVICES)
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול פסיכוסוציאלי
טיפול שיניים מחוץ לשירות
מועדון
מעקב רפואי/מונע
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
52
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולים מחלת נפש פעילה
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות משרד הרווחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מטפלים/ות
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)