מועדון חברתי לגימלאים, רמלה

מועדון חברתי לגימלאים, רמלה

רח' דני מס 8
מיקוד: 
72402
טלפון: 
08-9222172/3
פקס: 
08-9246583
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 7:30-13:30,16:00-18:00
זמן מתן שרות: 
בשעות 12:00-09:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי