מועדון חברתי הוסטל ''שלום'', אשדוד

מועדון חברתי הוסטל ''שלום'', אשדוד

הוסטל שלום איזור א', רח' קדושי בלזן-ברגן 9
מיקוד: 
77204
טלפון: 
08-8528525, 08-8563255
זמן מתן שרות: 
א-ג 08:00-15:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמיגור
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)