מועדון חברתי גיורא, רמלה

מועדון חברתי גיורא, רמלה

רח' הצנחנים 4
מיקוד: 
72328
טלפון: 
08-9234155
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 09:00-18:00,
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 09:00-18:00 הסעדה בין השעות 11:30-13:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1970
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)