מועדון חברתי אשכול, כרמיאל

מועדון חברתי אשכול, כרמיאל

רח' משעול נורית 2
מיקוד: 
21601
טלפון: 
04-9585854
זמן מתן שרות: 
ימים א',ג',ה' 08:00-12:00 יום ג' 16:00-18:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים