מועדון ח''י-שמונה עשרה, חדרה

מועדון ח''י-שמונה עשרה, חדרה

נעמת,רוטשילד 27
מיקוד: 
38268
טלפון: 
04-6346981
שעות פעילות המשרד: 
משרד מחלקת הרווחה 8:00-15:00 בימים א-ה
זמן מתן שרות: 
עדיין לא נקבעו שעות קבועות לפעילות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
נעמת
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
הערות: 
א',ג' 09:00-11:00