מועדון ותיקים, משואות יצחק, מ.א. שפיר

מועדון ותיקים, משואות יצחק, מ.א. שפיר

ד.נ. שדה גת
מיקוד: 
79858
טלפון: 
08-8607303
פקס: 
08-8501128
זמן מתן שרות: 
בימי א' אחת לשבועיים בשעות 18:00-20:30 לימודים בימי ו' 11:00-09:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
השכלה
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
בית כנסת
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים