מועדון ותיקים, מזכרת-בתיה

מועדון ותיקים, מזכרת-בתיה

שדרות אליהו 2
מיקוד: 
76804
טלפון: 
08-9349340
שעות פעילות המשרד: 
ו' 12:00 - 08:00 א' - ה' 18:00 - 08:00
זמן מתן שרות: 
א' - ה' 12:00 - 08:00 ב' ד' 18:30 - 16:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות בתשלום נוסף
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
מעקב רפואי/מונע
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי