מועדון ותיקים קרית משה, רחובות

מועדון ותיקים קרית משה, רחובות

במתנ''ס, רח' גבריאלוב 20
מיקוד: 
76400
טלפון: 
08-9312700, 08-9392669
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל וכנדרש
זמן מתן שרות: 
ג', ה' 09:00-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
30
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)