מועדון ופעילות לעצמאיים בבית הקשיש, רמת-השרון

מועדון ופעילות לעצמאיים בבית הקשיש, רמת-השרון

רח' הרב קוק 41
מיקוד: 
47283
טלפון: 
03-5495204
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות הבוקר
זמן מתן שרות: 
בימים א'ב'ד'ה' בבוקר חוגי התעמלות א',ב',ג', מועדון חברתי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
התעמלות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
90
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)