מועדון ויצו לדוברי ספרדית, באר-שבע

מועדון ויצו לדוברי ספרדית, באר-שבע

רח' ויצמן 1
מיקוד: 
84292
טלפון: 
08-6232590 ,08-6277714
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 8:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בימים א'ה' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ויצ''ו
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים