מועדון ויצ''ו, רמת גן

מועדון ויצ''ו, רמת גן

רח' רבי מאיר בעל הנס 12
מיקוד: 
52364
טלפון: 
03-5746048, 03-6740707
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-13:00
זמן מתן שרות: 
א',ד' 08:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ויצ''ו
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
72
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד למוגבלי ניידות (נכות פיזית)
לא מתקבלים חולים סיעודיים
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
מרחק רב מתחבורה ציבורית
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים