מועדון ויצ''ו, אשדוד

מועדון ויצ''ו, אשדוד

בית ויצ''ו, יאיר 4
מיקוד: 
7722611
טלפון: 
08-8565031
זמן מתן שרות: 
תיאום טלפוני מראש לקבלת פרטי ימים ושעות פעילות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ויצ''ו
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול מונע
מועדון
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1977
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
פודיאטריסט/כירופודיסט