מועדון וטרנים, שדרות

מועדון וטרנים, שדרות

רח' הורד
מיקוד: 
87020
טלפון: 
08-6897174
שעות פעילות המשרד: 
בימי ב' ד' ובשבת 17:00-18:00
זמן מתן שרות: 
ב' ד' ובשבת, 18:00-21:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים