מועדון השלום (וטרנים), באר-שבע

מועדון השלום (וטרנים), באר-שבע

שדרות יעלים 80
מיקוד: 
84436
טלפון: 
08-6436579
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ו 8:00-13:00 ג' גם אחה''צ
זמן מתן שרות: 
א' ג' ה' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מטב
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי רוסית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים