מועדון הרב קוק-הגיל השלישי, נתניה

מועדון הרב קוק-הגיל השלישי, נתניה

רח' הרב קוק 31
מיקוד: 
42260
טלפון: 
09-8625430
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
א, ג', ד', ה' 16:30-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
בריכת שחיה
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי פולנית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)