מועדון הראשונים ויצו, סביון

מועדון הראשונים ויצו, סביון

רח' השקמה 8
מיקוד: 
56513
טלפון: 
03-5343958 ,03-6351712
שעות פעילות המשרד: 
אין
זמן מתן שרות: 
יום א' אחרי הצהריים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ויצ''ו
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
טיולים
טיפול סוציאלי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1982
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים