מועדון הקשישים, מגדל

מועדון הקשישים, מגדל

מועצה מקומית מגדל
מיקוד: 
14950
טלפון: 
04-6720742
פקס: 
04-6724343
שעות פעילות המשרד: 
בלשכה בימים א',ג',ה' 08:00-20:00
זמן מתן שרות: 
א',ג',ד',ה' 9:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מספרה/מניקור
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
פעילות חברתית/פנאי
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
דיאטנית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים