מועדון הלב החם, אריאל

מועדון הלב החם, אריאל

רח' העצמאות 3 (ליד המתנ''ס)
מיקוד: 
44837
טלפון: 
03-9061678
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות היום
זמן מתן שרות: 
א-ה 9:00-13:00, א-ה 17:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קהילה, המרכז לחינוך תרבות ורווחה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מתנדבים
עובדים סוציאליים