מועדון החלוץ לקשישות עצמאיות, ראש-העין

מועדון החלוץ לקשישות עצמאיות, ראש-העין

רח' יהודה הלוי
מיקוד: 
48021
טלפון: 
03-9023397 ,03-9380163
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 8:00-11:00:גברים הלומדים תורה בימים א'ב'ג' 9:00-12:00;פעילות לקשישות בימים ב'ד' 16:00-19:00:פעילות לקשישות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים