מועדון הגמלאים ע''ש בקה סימון , ערד

מועדון הגמלאים ע''ש בקה סימון , ערד

אלעזר בן יאיר 28, מתנ''ס ע''ש בקה סימון
מיקוד: 
89024
טלפון: 
08-9551514-במועדון, 08-9551520, 08-9551509
פקס: 
08-9952038
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 08:00-14:00, 17:30-19:30
זמן מתן שרות: 
המועדון בימים א'-ה' 12:00-08:00 עברית לדוברי רוסית ביום ו' 09:30-11:30 אולפן לעברית א',ה' 10:00-08:30 חוגים והרצאות בימים א'-ה' 22:00-17:00 מכללה לדוברי עברית ביום ג' 11:30-09:30, מקהלות ג'-ה' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
השכלה
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
ביקורי בית/מעקב
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים