מועדון הגיל השלישי, נתניה

מועדון הגיל השלישי, נתניה

רח' בני ברמן 6, שכונת עיר עמים
מיקוד: 
4249328
טלפון: 
09-8334718
זמן מתן שרות: 
ב', ד' 8:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים
טיפול סוציאלי
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מתנדבים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)