מועדון האחווה, נצרת

מועדון האחווה, נצרת

שיכון אלערב
מיקוד: 
16100
טלפון: 
04-6462082, 04-6576564
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ב-שבת 8:00-12:00:גברים, ב,ה' 13:30-18:30: נשים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
מועדון
מעקב רפואי/מונע
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
עובדים סוציאליים