מועדון דיור מוגן 55+, לוד

מועדון דיור מוגן 55+, לוד

רח' חטיבת יפתח 7
מיקוד: 
71251
טלפון: 
08-9242753
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 9:00-17:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 08:00-17:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פרזות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מספרה/מניקור
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
140
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים